Strategie linkbuildingu

Snažit se o linkbuilding bez strategie je stejně efektivní, jako nekoncepční financování ze státního rozpočtu. Strategické plánování je považováno za klíč k úspěchu jak v soukromém, tak i veřejném sektoru, linkbuilding nevyjímaje.  Abychom dosáhli na dobré pozice ve vyhledávačích, měli bychom i my mít plán, kterého se budeme držet. Tímto plánem je linkbuilding strategie.

Co je linkbuilding strategie?

Linkbuildingová strategie je dokument, který slouží k analýze odkazového profilu stránek a navržení nejlepších linkbuildingových technik. Strategii lze rozdělit do tří dílčích částí, kterými jsou:

Analýza klíčových slov

Analýzou klíčových slov vše začíná. Vybrat vhodná klíčová slova dle zaměření, oboru a konkurence je základem pro následnou tvorbu samotné linkbuilding strategie.

Analýza současného stavu

Díky analýze současného stavu zjistíte, jaký je váš odkazový profil, kolik na vaše stránky vede odkazů, z jakých odkazů přichází nejvíce návštěvníků a mnoho dalších ukazatelů. Tato analýza obsahuje důležití vstupní informace, které jsou použity při tvorbě linkbuildingové strategie.

Návrh nejvhodnějších metod pro získávání zpětných odkazů

Na základě všech dostupných informací vám doporučíme nejvhodnější krátkodobé i dlouhodobé linkbuildingové techniky, včetně názorných ukázek. Součástí návrhu jsou i doporučení týkající se úprav na vašich stránkách, které je zatraktivní pro odkazy na ně vedoucí.

Chcete dobré pozice ve vyhledávačích?

Dobré pozice znamenají větší viditelnost stránek a tedy i potenciál pro nárůst vstupů. Jedině weby, které jsou vidět, mohou v tvrdě konkurenčním internetovém prostředí uspět.

Pokud toužíte předstihnout konkurenci a získat dobré pozice ve vyhledávačích, pak kromě linkbuildingové strategie zauvažujte o pravidelném profesionálním linkbuildingu. Naši linkbuildeři přesně vědí, jaký typ linkbuildingu vaše stránky potřebují. Dopřejte své internetové prezentaci dostatečnou péči, odvděčí se vám.