Vyhodnocení linkbuildingu

Zajímá vás, jak se linkbuilding vyhodnocuje? Ptáte se, jak si ověříte, jestli jste svoje peníze investovali správně?

K čemu je analýza úspěšnosti linkbuildingu

Aby bylo možné linkbuliding vyhodnotit, musíme nejprve znát stav, který byl před začátkem všech linkbuildingových aktivit. Tímto „odrazovým můstkem“ je prvotní audit odkazového profilu stránek a následně vytvořená linkbuildingová strategie, která stanoví nejefektivnější linkbuildingové techniky. Na základě auditu a strategie lze v průběhu i po ukončení všech prací vyhodnotit, zdali byl linkbuilding efektivní.

Samotné vyhodnocení linkbuildingu je založeno na srovnání pozic dotčených stránek ve výsledcích vyhledávání (SERP) na předem stanovená klíčová slova. Srovnává se situace před zahájením linkbuildingu a po určitém množství odvedené práce.

Pro dosažení stanovených výsledků je důležité, aby se vyhodnocení linkbuildingu provádělo nejen na konci, ale také v jeho průběhu. Díky tomu je možné operativně reagovat na situace ovlivňující pozice klíčových slov a upravovat využití jednotlivých technik.

Určení pozice ve vyhledávačích a další výstupy

Hlavními výstupy celého vyhodnocení linkbuildingu je určení pozice ve vyhledávačích. Jedná se o hlavní ukazatel. Není však jediný. Součástí by měla byt i analýza odkazového profilu stránek. Ta pomáhá určit, odkud odkazy vedou, jaká je jejich kvalita, ze kterých stránek jsou evidovány vstupy na vaše stránky a mnoho dalších ukazatelů, které pomáhají stanovit, jak si daný web vede.

Našim klientům vždy poskytujeme detailní report o našich linkbuildingových aktivitách. Dle dohody jsme schopni pravidelně poskytovat databázi všech vytvořených odkazů obsahující informace:

  • Kdy byly vytvořeny
  • Na jaké stránce se nacházejí
  • Kam odkazy vedou (jaká je cílová stránka)
  • Jaký je jejich anchor text (text odkazu)
  • O jaký typ odkazu se jedná (diskuze, PR článek, záložka, blog a další)

Díky tomu budete mít vždy přehled o tom, co právě děláme a jaký má linkbuilding efekt.